Contactpersonen:

De missiekring wil enerzijds de Hoogstraatse missiewerkers zoveel mogelijk morele steun bieden door het opsturen van de Hoogstraatse Maand en het Parochieblad en anderzijds financiële steun schenken aan mensen in ontwikkelingslanden.
De financiële hulp wordt bijeengesprokkeld met jaarlijkse steungelden van missievrienden, met de opbrengst van het jaarlijkse missiefeest met Hoogstraten kermis en met de steun van de Hoogstraatse Mondiale Raad. De financiële steun wordt verdeeld over zo’n 15 missiewerkers die een familieband hebben met onze parochie, en een inlands seminarist (via Missio, de vroegere Pauselijke Missiewerken). In de mate van het mogelijke informeren we ook over de wereldproblematiek via (dank)brieven van missiewerkers, die in het Parochieblad gepubliceerd worden.

De werkgroep telt  zo’n 10 leden maar bij het jaarlijkse missiefeest krijgen wij hulp van veel vrijwilligers.