banner vieren

Afscheidsviering

IN EEN KERKELIJKE UITVAARTPLECHTIGHEID NEMEN WE DANKBAAR EN HOOPVOL AFSCHEID VAN EEN OVERLEDENE.
MAAR HOE GA IK TE WERK OM ALLES TE REGELEN?

Lieve mensen,
als iemand overlijdt, worden we niet alleen geconfronteerd met sterke emoties, maar er zijn ook tal van praktische zaken die onze aandacht opeisen. Veel wordt ons uit handen genomen door de begrafenisondernemer. Maar hoe zit het met de voorbereiding van een kerkelijke afscheidsplechtigheid? Hier vindt u een praktische leidraad.

Moeten we bij een overlijden zelf contact opnemen met de parochie?

Nee. De begrafenisondernemer neemt contact op met het parochiesecretariaat en brengt u op de hoogte wie er zal voorgaan in de uitvaartliturgie. Dit kan de pastoor zijn, de diaken, de pastorale werkster of een door de Bisschop gemandateerde leek. De voorganger zal u contacteren wanneer hij/zij op rouwbezoek komt om de afscheidsviering mee voor te bereiden.