Adres Secretariaat parochie Allerheiligste Verlosser: Gemeenteplein 1 bus 6 - 2328 Meerle, tel. 0474 49 70 05
Het secretariaat bevindt zich op de eerste verdieping.
Openingsuren Vrijdag 18.00 u. tot 18.30 u.
Contact Voor dringende zaken kan je terecht bij: Stan Boudewijns 0474 49 70 05