inspirelli

Inspirelli is een plaatselijke pastorale werking die aan en met jongeren een eigentijds geloofsaanbod doet, met daarin alles wat nodig is om hen te laten groeien als christen en om hen alle kansen te geven christelijke gemeenschap te vormen. Inspirelli biedt met andere woorden activiteiten (en ondersteuning bij activiteiten) aan voor jongeren met betrekking tot geloof en zingeving.
Ook in de pastorale eenheid Sint-Franciscus is er een Inspirelli-werking. Deze wordt getrokken door Ruben Cuyvers (jongerenpastor) en enkele enthousiaste vrijwilligers. Inspirelli wil jongeren een verrijkend aanbod doen op verschillende plaatsen in de pastorale eenheid. Alle jongeren tussen 12 en 30 jaar zijn welkom op de activiteiten.
Onze activiteiten centreren zich rond het Kapucijnenklooster van Meersel-Dreef en dat noemen we JP op Dreef. Elke tweede zaterdag van de maand, van 16:00 tot 21:00 u. houden we er onze activiteiten.