Adres Adres van het parochiesecretariaat: Venusstraat 22 (2de verdieping) 2960 Brecht.
Openingsuren Het parochiesecretariaat is elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 u. geopend.
Misintenties Op het secretariaat kan je terecht om misintenties te laten inschrijven.  Een misintentie kost in het bisdom Antwerpen € 13,00.
Doe dit bij voorkeur een maand vooraf zodat de intentie kan gepubliceerd worden in het parochieblad.
Contact Voor dringende zaken kan je terecht bij Johan Smet op het nummer 0479 85 06 91.