Contactpersoon: May Laurijssens - 0468 20 21 96

Spreek tijdig (minimum 6 weken vooraf) op het parochiesecretariaat de doopdatum af. Contacteer het secretariaat eventueel eerst telefonisch (03 314 51 54) om een definitieve datum vast te leggen; op woensdag van 19.00 tot 20.00 u. is er permanentie op het parochiesecretariaat.

Het is evenwel altijd noodzakelijk om zich persoonlijk te melden op het secretariaat om meer informatie over het kind en de ouders, peter en meter te kunnen noteren. Deze informatie is nodig om het doopregister in te vullen en om door te geven aan de doopcatechisten.
Eén van de doopcatechisten zal vervolgens telefonisch een afspraak maken om samen de doopselviering voor te bereiden.

Bekijk hier de doopfolder van de pastorale eenheid.