Contactpersoon inschrijvingen: Bart Rombouts

Contactpersoon werkgroep: Louise-Anne Coenraerds

Sinds enkele jaren wordt de eerste communie in het bisdom Antwerpen gevierd op de leeftijd van 8 jaar. Kinderen zitten dan normaal in het tweede leerjaar. In Hoogstraten start de voorbereiding in oktober of november. De eerste communieviering vindt plaats op de vierde zaterdag na Pasen (zaterdag 17 mei 2025) om 10.30 u.

Inschrijven voor de eerste communie doe je met het digitaal inschrijvingsformulier. Let op! Wie zijn of haar eerste communie doet, dient op school Rooms-Katholieke godsdienst te volgen. Bij de inschrijving wordt er gevraagd naar de doopgegevens. Indien uw kind nog niet gedoopt werd, neem dan zo snel mogelijk contact op met het parochiesecretariaat.

In klasverband brengen de kinderen een bezoek aan de kerk. Ze gaan op ontdekkingstocht en leren o.a. het altaar en tabernakel kennen.

De voorbereiding van de eerste communie gebeurt in de kerk en ook thuis.

Voor de ouders is er kort voor de eerste communie nog een infomoment.