Johan Ooms, gewezen voorzitter van de Heilig-Bloedstichting, stelde eind 2007 een lijvig document samen waarin het zijn bedoeling is een zo volledig mogelijke en historisch juiste beschrijving te geven van de huidige groepen in de processie.

Hij gebruikte daartoe voornamelijk volgende werken:

- Inventaris van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen, DE SINT-CATHARINAKERK VAN HOOGSTRATEN, Roeland De Ceulaer, Snoeck-Ducaju & Zoon N.V., Gent, 1988.

- Jozef Lauwerys, HET HEILIG BLOED VAN BOXTEL HOOGSTRATEN,  drie delen, 1952-1954, uitgave HOK, Drukkerij Braeckmans, Brecht.

In zijn inleiding schrijft Johan Ooms: “Ik wil een zo correct mogelijke samenvatting geven van onze processie voor onze opvolgers in de Heilig-Bloedstichting, opdat zij zullen weten met welke onvervangbare kunstwerken onze processie gestoffeerd is.

Op de volgende webpagina’s vindt u een beknopte synthese.

Intussen is op 30 september 2008 onze Heilig-Bloedprocessie erkend als Vlaams cultureel erfgoed.