De Kathedraal van de Kempenkerk2

De Sint-Katharinakerk werd tussen 1525 en 1550 gebouwd in opdracht van Antoon de Lalaing, eerste graaf van Hoogstraten, en zijn echtgenote Elisabeth van Culenborg, dochter van Johanna van Bourgondië, kleindochter van Filips de Goede. De kerk is 80 meter lang en werd in laatgotische stijl opgetrokken aan de hand van plannen van architect Rombout Keldermans II. Opvallend is de baksteenstructuur met witte zandsteen, ook wel speklagen genoemd.

De toren is 105 m hoog en vierkant aan de basis. De klokkentoren erbovenop is achtkantig. Het geheel is gekroond met een ui, vervaardigd van leien. In de toren bevindt zich sinds 1960 een unieke beiaard van 51 klokken.
De kerk herbergt meubilair uit de zestiende eeuw, dat zorgvuldig bewaard en onderhouden wordt. Dit meubilair is van een uitzonderlijke waarde: koorgestoelten met 120 "zitterkens" van  Albrecht Gelmers, praalgraven van o.m. Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culenborg, Brusselse wandtapijten, glasramen, doopvont, monstrans, priestergewaden,…

Geen wonder dat onze parochiekerk de "Kathedraal van de Kempen" wordt genoemd.

Toeristische informatie en openingsuren vind je hier.

Wil je de kerk eens vanuit de hoogte bekijken? Bekijk het mooie filmpje.