Pastorale eenheid ‘Sint-Franciscus’

pausfranciscus

De pastorale eenheid van Hoogstraten-Rijkevorsel laat zich inspireren door Franciscus van Assisi en paus Franciscus I. Beiden tonen zij een bijzondere aandacht voor Gods schepping en voor al wie arm is of uitgestoten. Hun doorleefde vreugde en authenticiteit geven ons kracht en enthousiasme. Hun toewijding en eenvoud, richten onze aandacht. Maar bovenal leert hun liefdevolle uitstraling onze verbondenheid met God, met de anderen, met de natuur en met onszelf te versterken. In hun barmhartige liefde vinden wij hoop en zien wij sporen naar God.