Hoe kunnen wij leerlingen van Jezus zijn en werken aan een levendige christelijke gemeenschap?
Hoe kunnen wij mensen nabij zijn en tegelijk het verschil maken in onze samenleving?

visietekst

Steunend op het geloof dat Jezus telkens opnieuw naar ons toekomt, zien wij in deze vragen een krachtige oproep om te bouwen aan de toekomst voor onze plaatselijke kerk. We willen van Zijn boodschap met enthousiasme blijven getuigen en ze handen en voeten geven in Hoogstraten en Rijkevorsel. Als kerkgemeenschap nemen we daarom ons verleden mee, versterken we onze troeven en bereiden we onze toekomst samen voor. We betrekken daarbij alle gelovigen en medewerkers in een gezamenlijk project.

Wat is een pastorale eenheid?

Onder een ‘pastorale eenheid’ verstaan we een kerkelijk verband van christelijke gemeenschappen dat binnen een bisdom duurzaam is opgericht op een territorium dat meerdere parochiekernen en andere geloofskernen omvat. Aan allen die het wensen, biedt de pastorale eenheid alles wat nodig is om te groeien als christen en om deel te nemen aan het christelijke gemeenschapsleven. Binnen de pastorale eenheid worden de schotten tussen de parochiekernen en de andere geloofskernen zoveel mogelijk opgeheven, met het oog op een samenhangend pastoraal beleid. In de pastorale eenheid is er een leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke pastorale visie en aanpak.