• Mensen verbinden

    Mensen laten thuiskomen in een open, vierende gemeenschap. De geloofskernen in hun eigenheid en kracht erkennen, bemoedigen en aanvuren. Het netwerken en samenwerken van geloofskernen stimuleren.

  • Enthousiast getuigen

    Vertrouwvol en begeesterend delen van het evangelie. Een plek aanreiken waar mensen de diepere zin van het leven kunnen ervaren. Samen zoeken naar een geloofstaal die mensen van vandaag inspireert en uitdaagt.

  • Attent dienstbaar zijn

    Op eerlijke wijze, nederig en hoopvol mensen nabij zijn. Eerbiedig en verantwoord werken aan een duurzame wereld, dichtbij en veraf. In woord en daad laten ervaren dat God licht en liefde is.