Op eerlijke wijze, nederig en hoopvol mensen nabij zijn.
De pastorale eenheid beschouwt het als een opdracht van eenieder om mensen nabij te zijn en werkt aan een cultuur van ontmoeting en presentie.
Het team van de pastorale eenheid is zelf een voorbeeld in attente dienstbaarheid. Zij luistert, bemoedigt en zorgt voor haar vele vrijwilligers. In haar werkgroepen, in de liturgie, de verkondiging en de zorg voor mensen heeft de pastorale eenheid steeds aandacht voor haar dienstbaarheid aan mensen.
Nederig, omdat we niet voor alle zorgen en problemen oplossingen kunnen aanreiken. Daartoe bouwt de pastorale eenheid aan een attent netwerk van organisaties en personen die in haar geloofskernen actief zijn (welzijnsschakels, woonzorgcentra, gevangenissen, scholen, parochies,…). Zij kent het professionele zorgnetwerk van haar gemeenten en zoekt actief naar samenwerkingsverbanden. Haar medewerkers kunnen doorverwijzen naar andere hulpverleners indien nodig.
De pastorale eenheid werkt een plan uit voor een haalbare en nabije pastorale zorg voor ouderen en zieken en ziet rouwzorg als een belangrijk onderdeel van haar dienstbaarheid.

Eerbiedig en verantwoord werken aan een duurzame wereld, dichtbij en veraf.
De pastorale eenheid maakt in haar werking mensen gevoelig voor de vele mensen in de marge van onze samenleving en roept op tot solidariteit.
Zij versterkt (lokale) organisaties die werkzaam zijn in de zorg voor mensen of bouwen aan een duurzame wereld en werkt mee aan hun acties. Zij heeft voldoende zicht op de zorgwerking van haar geloofskernen (zoals scholen) en bekijkt waar ze aanvullend kan zijn.
In haar eigen werking draagt zij bij aan de zorg voor de schepping (hoe bescheiden ook) en werkt een plan uit om de duurzaamheid van haar werking, zowel inhoudelijk als materieel, te vergroten.
De organisatie van de pastorale eenheid bundelt haar krachten en werkt zo aan kwaliteit en duurzaamheid.

In woord en daad laten ervaren dat God licht en liefde is.
Als leerling van Jezus willen we elk op ons eigen terrein en met onze specifieke talenten Gods licht en liefde zichtbaar maken en een enthousiast teken zijn van hoop in deze wereld.
Deze houding vraagt levenslang leren. De pastorale eenheid zorgt in haar vrijwilligersbeleid voor (toegang tot) permanente vorming en verdieping.
Doorheen haar beleid en aanbod legt de pastorale eenheid getuigenis af van haar christelijke inspiratie en haar hoopgevende kerkopbouw.
Haar cultuur van nabijheid en dienstbaarheid laat toe om God in de andere te ontmoeten en zelf iets van God te laten ervaren…