inspirelli 1

Inspirelli is een plaatselijke pastorale werking die aan en met jongeren een eigentijds geloofsaanbod doet, met daarin alles wat nodig is om hen te laten groeien als christen en om hen alle kansen te geven christelijke gemeenschap te vormen. Inspirelli biedt met andere woorden activiteiten (en ondersteuning bij activiteiten) aan voor jongeren met betrekking tot geloof en zingeving.
Ook in de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus is er een Inspirelli-werking. Deze wordt getrokken door Ruben Cuyvers en Jobbe Janssen (jongerenpastores) en enkele enthousiaste vrijwilligers. Inspirelli wil jongeren een verrijkend aanbod doen op verschillende plaatsen in de Pastorale Eenheid. Alle jongeren tussen 12 en 30 jaar zijn welkom op de activiteiten.

Onze activiteiten zijn in twee groepen opgesplitst, JP op Dreef en JP Veussel-Hoogstraten.

JP op Dreef
Deze groep komt samen in het kapucijnenklooster van Meersel-Dreef, ze doen dat elke tweede zaterdag van de maand van 16:00u tot 21:00u.

JP Veussel-Hoogstraten
Deze groep komt afwisselend samen in het Inspirellilokaal aan de PAX in Hoogstraten en de pastorij van Sint-Jozef-Rijkevorsel.
Zij doen dit elke laatste vrijdag van de maand tussen 17:00 en 21:00 u.

Agenda: 

11 september JP op Dreef Jongerenvieringen
17 september JP High-Veussel EUCH 19:00 Rijkevorsel Jongerenvieringen
 9 oktober  JP op Dreef Jongerenvieringen
 29 oktober  JP High-Veussel TAIZE 19:00 Hoogstraten
 13 november  JP op Dreef Jongerenvieringen
26 november JP High-Veussel EUCH 19:00 Rijkevorsel Jongerenvieringen
23 december Kerstfeestje TAIZE 19:00 Hoogstraten
8 januari JP op Dreef Jongerenvieringen
28 januari JP High-Veussel TAIZE 19:00 Rijkevorsel
12-13 februari Inspirelliweekend
12 maart JP op Dreef Jongerenvieringen
25 maart JP High-Veussel EUCH 19:00 Hoogstraten Jongerenvieringen
9 april De passie (Sint-Niklaas)
13 mei JP High-Veussel TAIZE 19:00 Rijkevorsel
14 mei JP op Dreef Jongerenvieringen
11 juni JP op Dreef Jongerenvieringen
15 juni Light a candle
24 juni JP High-Veussel EUCH 19:00 Hoogstraten Jongerenvieringen
4-9 juni Kamp Zomerzin (Meersel-Dreef)
30 juli Daguitstap Maasmechelen
18 augustus Daguitstap Averbode

  

 

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022