• Alle vormselvieringen en eerste communies dit voorjaar worden afgelast. De vormsels worden verschoven naar de maanden september en oktober. De eerste communies zullen plaatsvinden tussen 15 augustus en 31 oktober. Het team van de pastorale eenheid zal in overleg met het bisdom hiervoor een planning opstellen. We streven ernaar om deze klaar te hebben tegen 1 juni. Uiteraard is dit alles ook onder voorbehoud dat tegen dan terug vieringen met alle generaties mogen plaatsvinden.
  • Alle catechesevoorbereidingen en ouderavonden worden tijdelijk stopgezet tot na de pandemie.
  • Alle richtlijnen zullen aangepast worden en blijven te volgen op de website van de pastorale eenheid www.sintfranciscus.com en op Kerknet: https://www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen 

VRT publiceerde op 30 maart een artikel op de website van vrtNWS.

Lees hier de mededeling van 30 maart 2020 van de bisschoppen. 

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020