Weekendvieringen Zondag om 9.30 u.
Eucharistie Elke zondag
Weekdagen Op maandag, woensdag en vrijdag is er een viering in de Begijnhofkerk om 09.00 u.
Bijzondere vieringen Eerste zondag van de maand: gedachtenisviering voor de overledenen.
vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022