Weekendvieringen Zaterdag om 17.00 u.
Eucharistie en Woord- en Communiedienst Zaterdag vóór de eerste, tweede, vierde en vijfde zondag van de maand: eucharistieviering,  zaterdag vóór de derde zondag van de maand: woord- en communiedienst.
Weekdagen Geen vieringen op weekdagen
Bijzondere vieringen Zaterdag vóór de eerste zondag van de oneven maanden: gedachtenisviering voor de overleden.
vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022