Weekendvieringen

Op zaterdag zijn er 2 eucharistievieringen: 17.30 u. - 19.00 u.

Op zondag zijn er 4 eucharistievieringen: 7.00 u. - 8.30 u. - 9.30 u. - 10.30 u. (hoogmis)
Elke eerste zondag van de maand is de hoogmis met Latijnse gezangen.

Omdat deze vieringen vooralsnog worden verzorgd door priesters vanuit het klooster, kennen wij nog geen gebedsdiensten, behalve bij een avondwake en zijn al deze vieringen eucharistievieringen.

Weekdagen Dagelijks om 7.00 u. en om 19.00 u. (Vóór de eucharistieviering van 19.00 u. wordt het rozenhoedje gebeden)
Als er die dag een avondwake is voor een overleden medeparochiaan komt deze in de plaats van de eucharistieviering.
Bijzondere vieringen

Elke derde woensdag van de maand wordt in de eucharistieviering van 19.00 u. stilgestaan bij het leven van pater Pio, wordt er speciaal tot hem gebeden en kan zijn relikwie vereerd worden.

Elk jaar op de eerste donderdag na Maria ten hemelopneming (15 augustus) vindt de pater Piodag plaats, een bedevaart dag met een eucharistieviering, kruisweg, verschillende gebedsdiensten en voorlichting over deze heilige.

Misintenties

Voor elke misintentie die in onze parochie betaald wordt, wordt er naast de weekendvieringen ook nog door de week een afzonderlijke eucharistieviering opgedragen door een van de paters uit het klooster.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020