lucLuc Vinkx: groeide op aan Groot Eyssel, waar Meer, Meersel-Dreef en Meerle naadloos in elkaar overgaan.

Te Meerle ontplooide hij zich als Chiroleider in een dynamische Chirogroep Sint-Jan.

In 1990 huwde hij met Gerd Christiaensen uit Minderhout en zij vestigden zich te Wortel. Drie jaar later verhuisden zij naar Minderhout. Hier kregen ze vijf telgen, waarvan er al drie ‘op kot’ zitten.

Na zijn heuglijke Chirotijd lag Luc mee aan de basis van de jeugdpastorale werking in Hoogstraten, gestart als Dejo (Dekenale Jongeren).
Als godsdienstleraar aan het Mater Salvatorisinstituut te Kapellen combineerde hij zijn inzet voor jongeren steeds met inzet in de parochie: als lector in Wortel, als plussersleider en vormselcatechist in Minderhout en momenteel als lid van het Heilig Bloedcomité en voorganger in avondwakes te Hoogstraten.

Beroepshalve verliet hij na 25 jaar lesgeven de lessenaar en zit hij enkel nog op de achterste bank in de klas als inspecteur-adviseur voor het godsdienstonderwijs in het secundair.

In het team van de pastorale eenheid zal hij zich samen met Bart Rombouts buigen over en voor de vieringen en erediensten in de kerk, kortom de liturgie.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022