driesDries de Bakker: is afkomstig van Berlaar maar de liefde en het werk brachten hem eerst naar Hoogstraten en later naar Rijkevorsel.

Van 2000 tot 2008 was hij jeugdpastor bij ons en nadien, toen deze functie werd afgebouwd vanuit het bisdom, bleef hij nog actief werkzaam in de jongerenpastoraal, bij IJD; de interdiocesane Jeugddienst.

Hij volgde de opleiding pastoraal handelen en na twee jaar als parochieassistent mee te bouwen aan onze lokale kerkgemeenschap werd hij op 6 december 2015 tot diaken gewijd. Dit herinnert u zich allicht nog wel. Hij werd toen als diaken aangesteld in de 5 parochies waar Bart pastoor is. Vanaf de start van de pastorale eenheid zijn alle benoemingen (priester, diaken, pastoraal werkster en mandateringen) opengetrokken naar de hele pastorale eenheid.

Dries is gehuwd met Katrijn Janssens en is vader van 2 dochters. Zijn liefde gaat uit naar jonge mensen en daarom begeleidt hij nu de koppels die wensen te huwen, verder bruist hij van de creatieve ideeën en werkt dan ook vol enthousiasme nieuwe projecten uit. Daarom kiest hij voor verkondiging en catechese.

Hij heeft lange tijd gedacht aan diaconie maar vindt dat hij als diaken op dit moment het best dienstbaar kan zijn in de sector verkondiging en catechese.

Verder werkt hij momenteel samen met Jan Leemans aan een overkoepelende website zodat mensen op een vlotte manier alle info kunnen vinden wat betreft onze geloofskernen binnen de pastorale eenheid.

Net als Bart maakte hij mee deel uit van de stuurgroep.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022