bartBart Rombouts is waarschijnlijk de man die door de meeste mensen gekend is; hij was immers al pastoor in 5 parochies van onze toenmalige federatie.

Bart is opgegroeid in Wechelderzande maar heeft nog familiebanden met Hoogstraten en Meer. In 2000 werd hij priester gewijd en begon hij als onderpastoor in Geel. Zijn taak in Geel breidde uit toen hij daar aangesteld werd in 4 parochies.

Hierbij ging zijn aandacht als jonge priester (dit in beide betekenissen van het woord) vooral uit naar jeugdpastoraal en werd hij verantwoordelijke voor de sectorpastoraal catechese.

In 2011 verhuisde hij naar Hoogstraten en werd pastoor benoemd in St.-Katharina en St.-Clemens te Minderhout. Op die manier kon hij zich rustig inwerken. Vanaf 2013 kreeg hij de beide parochies van Rijkevorsel bij en  in de loop van 2014 werd hij tot pastoor benoemd in de parochie Wortel.

Niet alleen hijzelf groeide stilaan in in deze situatie, ook de mensen uit de 5 parochies werden zich stilaan meer en meer bewust dat priesters niet meer alleen in één parochie actief zijn maar dat parochies een priester moeten delen. Gelukkig heeft hij veel steun van Dries de Bakker als diaken maar ook van de verschillende plaatselijke contactpersonen die heel wat taken op zich nemen.

Als pastoor van 5 parochies heeft hij dan ook vanaf het begin meegewerkt aan de voorbereiding naar pastorale eenheid. Het sterke enthousiasme van de leden van de stuurgroep heeft hem deugd gedaan. Het was een groep met merendeels jonge mensen die het spijtig genoeg momenteel nog te druk hebben om bij in het team te stappen.

Aangezien Bart als jonge priester toch graag de taak van pastoor op zich wil nemen wenst hij gemeenschapsopbouw op te nemen. Hij wenst eveneens de sector liturgie op te nemen. Beide opdrachten in duobaan met respectievelijk Greet Uydens en Luc Vinkx.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022