tonSinds begin oktober 2018 heb ik, Ton Jansens, de verantwoordelijkheid voor financieel en materieel beheer in de pastorale eenheid op mij genomen.

Voor velen van jullie ben ik onbekend, dus kort even voorstellen: ik woon in Wortel, ben getrouwd en heb twee dochters die reeds enkele jaren uit huis wonen.

Ik werk voor het bisdom Antwerpen als projectleider en in de vrije uren ben ik muzikaal actief, ook in de kerk. Je zal me misschien al tegengekomen zijn als ik achter het orgel in een van de parochies in onze pastorale eenheid een viering opluisterde, want als organist sta ik graag ten dienst van gemeenschappen.

Samenwerken is voor mij een sleutelwoord. Alleen komt een mens niet ver. Ook in het financieel en materieel beheer, wat soms heel gevoelig kan zijn. Het verbinden van mensen is dan ook nodig, luisterend aanwezig zijn, noden detecteren en attent dienstbaar zijn. Maar ook samen onderweg zijn naar verbeteringen. We leven in een tijd waarbij het kerkelijk leven onder druk komt te staan, zowel van buiten af door het dalende aantal kerkgangers en dalende inkomsten, als van binnenuit door het gebrek aan voorgangers en leken die verantwoordelijkheid nemen. Een dergelijke tijd vraagt om “om-denken”, een andere benadering.

De pastorale eenheid is hier een voorbeeld van, denken over de gekende structuren heen, over de muren van de buren. Ook in het financieel en materieel beheer zijn er mogelijkheden om die samenwerking vorm te geven en ik zal daar enthousiast over getuigen vanuit ervaringen in het bisdom. Daarom zal ik ook in de komende maanden met alle medewerkers die betrokken zijn in het beheer van de middelen van de parochie contact nemen. Samen zullen we een werkgroep vormen die op zoek gaat naar wat in onze pastorale eenheid nodig is en wat mogelijk is.

Mocht u me  willen contacteren dan kan dit op mijn e-mailadres.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022