Het lijkt wel een eerste schooldag … Op 13 en 14 juni worden in onze pastorale eenheid de kerken opnieuw geopend voor publieke liturgische vieringen. Enkel de kapel van Achtel blijft nog even gesloten omwille van de te beperkte ruimte. Ook in de woon- en zorgcentra kunnen voorlopig nog geen vieringen plaatsvinden.
Bij de start van een schooljaar horen een nieuwe boekentas, klas en schoolreglement. Er hangt spanning in de lucht. De heropstart van de kerkdiensten in coronatijden loopt min of meer hetzelfde. Naar de kerk gaan, vraagt immers meer aandacht dan voordien. Onze bisschoppen plaatsten alle richtlijnen op Kerknet. Wij schetsen hier de belangrijkste en doen enkele aanvullingen vanuit het team van de pastorale eenheid.

Eén of meerdere onthaalmedewerkers zorgen voor een ordelijk verloop tijdens, voor en na de viering. Zij zien erop toe dat de afstand van anderhalve meter gerespecteerd wordt. Echtparen en gezinnen kunnen uiteraard samenzitten in de kerk.

De onthaalmedewerkers delen geen zangboekjes uit. Zij tellen de aanwezigen. Na aanvang van de viering of van zodra het maximale aantal aanwezigen bereikt is, geven zij aan dat de toegang gesloten is. Dit maximale aantal werd vooraf berekend. Het aantal aanwezigen in een kerkgebouw is maximaal 100, in het Mariapark van Meersel-Dreef 150. Wellicht wordt dit in grote kerken uitgebreid in fase 2 op 1 juli. Lees hierover meer informatie op de volgende pagina.

We hanteren de liturgiekalender zoals die voor deze periode opgemaakt was en voor zover die opnieuw kan gevolgd worden. In de eerste fase tot 1 juli wordt er geen communie uitgereikt. Dit geeft ons de kans om de juiste maatregelen hieromtrent voor te bereiden. Voor de speciale vieringen, o.a. gedachtenisvieringen voor overledenen, worden weldra nieuwe afspraken gemaakt.

F0353b25Allen dragen we bij het binnenkomen en buitengaan bij voorkeur een mondmasker. Wij houden afstand en ontsmetten de handen. We vermijden te allen tijde samenscholingen. Hebben we ziektesymptomen, blijven we thuis. Tijdens de viering hebben we geen fysiek contact met anderen en we geven geen voorwerpen door. Wijwatervaten blijven leeg. We delen geen vredewens met fysiek contact. Zodra er terug communie wordt uitgereikt, respecteren we ook de afstand. We ontvangen de communie van een jongere medewerker met ontsmette handen en mondmasker. De communie ontvangen op de tong is verboden.

Meezingen wordt voorlopig afgeraden. Zangkoren kunnen nog niet gezamenlijk optreden. Een cantor mag voorzingen, maar bewaart hierbij voldoende afstand. Er gebeurt geen omhaling. Aan de uitgang staan mandjes voor onze geldelijke bijdrage.

Tot 1 juli dopen we nog niet in onze pastorale eenheid. Uitvaarten en huwelijken kunnen sinds 8 juni terug doorgaan met maximaal 100 aanwezigen. In kleinere kerken zal dat echter niet lukken. Dit is evenredig met de capaciteit van het kerkgebouw voor weekendvieringen. Tijdens de lockdown waren kerkelijke uitvaarten gratis. De gewone tarifering wordt nu opnieuw aangerekend.

Dit vraagt van iedereen inzet, geduld en aanpassingsvermogen. Wij rekenen er echter op dat het velen goed doet om opnieuw naar de kerk te gaan en elkaar in geloof te ontmoeten. Net zoals de eerste dag van een nieuw schooljaar is deze heropstart spannend, maar tegelijkertijd uitdagend. Vrede en alle goeds!

Het team van Sint-Franciscus

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2021