OPENINGSGROEPEN

In dit deel wil Hoogstraten hulde brengen aan het Heilig Bloed en wordt de geschiedenis ervan aanschouwelijk voorgesteld.

1. De ceremoniemeester

De ceremoniemeester opent de processie. Hij gaat mee sinds 2005. Hij draagt een ceremoniestaf met bekroningsbeeldje.

2. De Sint-Jorisgilde

De gilde vergezelt de ceremoniemeester in de processie, en verzorgt mede de openingsavond (vooravond) van Heilig Bloed sinds 2006.

3. De vendeliers

De vendeliers “De Gelmelzwaaiers” vervoegden de processie in het jubeljaar 1980. Gezien de aard van hun optreden zijn zij voor de toeschouwers een van de meest bewonderde groepen van de processie.

4. De vlaggen van de scholen, verenigingen, gebuurten en organisaties

Het is een aloude traditie dat de verenigingen en de scholen van Hoogstraten op deze wijze eer betuigen aan het Heilig Bloed.

5. Fanfares Sint-Katharina en Sint-Cecilia

Beide fanfares stappen afwisselend mee.

6. De Sint-Katharinagroep

De Heilige Katharina is de patroonheilige van Hoogstraten. Het is de Heilige Katharina van Alexandrië, waardoor haar naam (in het Koptisch) met een K geschreven wordt. Ze staat veelvuldig uitgebeeld in de Sint-Katharinakerk, waar ze in vroeger tijden ook diep vereerd werd.
Deze groep bestaat uit 4 deelgroepen:

  • kartel met 2 karteldragers
  • vaandel van de Heilige Katharina gevolgd door 10 kleine meisjes
  • de Heilige Katharina met 6 sleepdragers en 2 begeleiders
  • het folterwiel gedragen door 2 levieten

7. De processievaandels

Het Jubileumvaandel
Dit vaandel met de gekroonde Katharina werd door de Processie van Breda geschonken in het jubileumjaar 1902, toen 250 jaar Heilig-Bloedverering te Hoogstraten werd gevierd.

Het vaandel van het Heilig Hart van Jezus
Dit vaandel dateert van 1898 en stelt Jezus voor, staande op een wolk, met vlammend hart, lam en kruis.

Het Pinkstervaandel
Het werd in het jubileumjaar 2002 vervaardigd door het Huis Slabbinck uit Brugge. De Heilig-Bloedstichting zette hierdoor de traditie verder om bij gelegenheid van een bijzonder jubileum – in casu 350 jaar Heilig Bloed te Hoogstraten – een nieuw vaandel te maken. De stichting koos de Heilige Geest als onderwerp, symbool voor de nieuwe geest die door de kerk waait, daarom wordt het ook ‘het pinkstervaandel’ genoemd. Het stelt de Heilige Geest voor die nederdaalt over de apostelen en Onze-Lieve-Vrouw, die ook in onze processie vereerd wordt.

Het vaandel van “Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen”
In de volksmond wordt dit vaandel meestal het vaandel van“Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes” genoemd. In een met gouden lelies omgeven ovaal medaillon staat de Heilige Maagd met gevouwen handen tegen een achtergrond met wafelmotief. Banderol met “Ik ben de onbevlekte ontvangenis”.

Het vaandel van Sint-Jozef
Dit vaandel werd aangekocht in 1889. We zien een puntig ovaal medaillon met Jozef en Jezus, banderol met tekst “Gaat tot Jozef”. De zes medaillons stellen het leven van de Heilige Jozef voor.

Het vaandel van het Heilig Bloed
Dit vaandel werd in 1840 gemaakt door Joseph Van Oudenhoven te Antwerpen. Het bevat drie medaillons, waarvan het grote, ovale medaillon in het midden het omstoten van de kelk voorstelt. De kleine medaillons geven het wassen van de doek en het tonen van de Heilig-Bloeddoek weer.

8. De spandoeken

Consecratietafereel

  • 2 dragers en 4 koordtrekkertjes
  • 2 vaantjes “bloedstortingen”: de besnijdenis en de doodsangst

Het uitwassen in de beek

  • 2 dragers en 4 koordtrekkertjes
  • 2 vaantjes “bloedstortingen”: de doornkroning en de geseling

Het sterfbed van kapelaan van den Aker

  • 2 dragers en 4 koordtrekkertjes
  • 2 vaantjes “bloedstortingen”: de kruisiging en de lanssteek

De spandoeken werden gemaakt in 1902 ter gelegenheid van dit jubileumjaar. Ze werden geschilderd door de Gentse kunstenaar Leo Bressers. Ze verbeelden de drie voornaamste gebeurtenissen uit het Heilig-Bloedverhaal: het omstoten van de kelk, het uitwassen van de Heilig-Bloeddoeken bij de watermolen, het overhandigen ervan door priester Egidius. Ze vormen een zeer aanschouwelijke uitbeelding van het mirakel. Ze hadden van bij de opmaak veel succes, omdat ze in de geest van de “mannekesbladen” (stripverhalen) opgesteld waren, en vormden de basis van vele latere tekeningen en prentjes.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022