Pater Pio

Pater Pio was een minderbroeder-kapucijn die in de 19e eeuw leefde in Italië, in San Giovanni Rotondo. Hij was een geliefd biechtvader en hielp zo veel hij kon mensen in geestelijke en ook lichamelijke nood. Door zijn toedoen zijn er in die streek verschillende ziekenhuizen gebouwd waar mensen werden verzorgd die anders hun verpleging niet zouden kunnen betalen. Aan hem worden verschillende wonderen toegeschreven. Door zijn vele bidden en zijn heilige leven in dienst van de arme medemens heeft hij de stigmata, de vijf wonden van Christus, ontvangen. Hij is eerst zalig en op 16 juni 2002 heilig verklaard. In het park en in de kerk staan beelden van hem en velen komen naar hem toe om kracht, steun en sterkte te vragen en te verkrijgen. Ook hierdoor is Meersel-Dreef weer bedevaartplaats geworden.

Elke derde woensdag van de maand wordt in de H. Mis van 19.00 u. stilgestaan bij het leven van pater Pio, wordt er speciaal tot hem gebeden en kan zijn relikwie vereerd worden.
Elk jaar op de eerste donderdag na Maria ten hemelopneming (15 augustus) vindt de pater Piodag plaats, een bedevaart dag met een eucharistieviering, kruisweg, verschillende gebedsdiensten en voorlichting over deze heilige.

pater pio kl