De parochie is opgericht op 1 juni 1968. Voor die tijd moest iedereen uit Meersel-Dreef naar Meer of Meerle om daar zijn/haar godsdienstige plichten te vervullen. Doopsel, Vormsel, Plechtige Communie, huwelijk en begrafenis waren de gebeurtenissen waarvoor men naar de eigen parochiekerk moest en dus bracht de eigen kapelanij, waar eigenlijk iedereen al kwam, uitkomst.

Ditzelfde gold ook voor de katholieken in het Nederlandse Galder en Strijbeek. Zij moesten naar de parochiekerk in Ulvenhout. Daarom probeerde men te Meersel-Dreef een internationale parochie te krijgen, maar een parochie over de landsgrenzen heen werd jammer genoeg niet bereikt.
De verzorging van de kapelanij vindt plaats vanuit het klooster en de kapucijnen leveren steeds de kapelaan.


Het Mariapark

Tegenover het klooster en de kerk vinden we het Mariapark, ook wel het “Lourdes van de Noorderkempen” genoemd.
Het voornaamste in dit park is de Lourdesgrot die in 1895 door pater Jan Baptist Rutten werd gebouwd. Sindsdien is Meersel-Dreef een bedevaartplaats naar de H. Maagd. In de zomer, speciaal in de maand mei en op 15 augustus, vinden er dan ook tal van bedevaarten plaats. In de zomermaanden worden bij goed weer in het weekend de H. Missen opgedragen bij de grot, hetgeen door velen als bijzonder sfeervol wordt ervaren.

In het park zien we een twintigtal beelden van heiligen en kapelletjes die aan hen zijn toegewijd. Het meest recente beeld is dat van de H. pater Pio, waarover later meer.
Bovendien vinden we in het park een kruisweg, een rozenkrans met de verschillende blijde en droevige geheimen, de olijfberg en verschillende afbeeldingen van het lijden van onze Heer Jezus.

Het Mariapark is opgenomen op de lijst van Rijksmonumenten.

mariapark kl

Pater Pio

Pater Pio was een minderbroeder-kapucijn die in de 19e eeuw leefde in Italië, in San Giovanni Rotondo. Hij was een geliefd biechtvader en hielp zo veel hij kon mensen in geestelijke en ook lichamelijke nood. Door zijn toedoen zijn er in die streek verschillende ziekenhuizen gebouwd waar mensen werden verzorgd die anders hun verpleging niet zouden kunnen betalen. Aan hem worden verschillende wonderen toegeschreven. Door zijn vele bidden en zijn heilige leven in dienst van de arme medemens heeft hij de stigmata, de vijf wonden van Christus, ontvangen. Hij is eerst zalig en op 16 juni 2002 heilig verklaard. In het park en in de kerk staan beelden van hem en velen komen naar hem toe om kracht, steun en sterkte te vragen en te verkrijgen. Ook hierdoor is Meersel-Dreef weer bedevaartplaats geworden.

Elke derde woensdag van de maand wordt in de H. Mis van 19.00 u. stilgestaan bij het leven van pater Pio, wordt er speciaal tot hem gebeden en kan zijn relikwie vereerd worden.
Elk jaar op de eerste donderdag na Maria ten hemelopneming (15 augustus) vindt de pater Piodag plaats, een bedevaart dag met een eucharistieviering, kruisweg, verschillende gebedsdiensten en voorlichting over deze heilige.

pater pio kl