Contact Informatie via parochiesecretariaat 0496 23 48 99
Vormsel 2020 Op de derde zaterdag na Pasen om 14.00 u.  - 2 mei 2020
Omwille van de Corona-maatregelen is de vormselviering verschoven naar zaterdag 17 oktober om 14.30 u. in de kerk van Meer.
Vormheer is bisschop Johan Bonny
Jaarprogramma

Bekijk hier de activiteitenkalender van de vormselcatechese.

Bekijk hier de jaarplanning van de gezinsvieringen en vieringen voor de vormelingen.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020