Contact Informatie via parochiesecretariaat 0496 23 48 99
Vormsel 2020 Op de derde zaterdag na Pasen om 14.00 u.  - 2 mei 2020
Omwille van de Corona-maatregelen is de vormselviering verschoven naar zaterdag 17 oktober om 14.30 u. in de kerk van Meer.
Vormheer is bisschop Johan Bonny
Jaarprogramma

Bekijk hier de activiteitenkalender van de vormselcatechese.

Bekijk hier de jaarplanning van de gezinsvieringen en vieringen voor de vormelingen.

Contactpersoon Marleen De Bie - 0473 29 71 13 (bellen na 18.00 u. a.u.b.)
Werking In onze parochie wordt de eerste communie over 2 jaar voorbereid. Deze voorbereiding start in het eerste leerjaar in oktober. De kinderen van het eerste leerjaar basisschool Scharrel krijgen in september een brief mee met concrete informatie. Kinderen die niet in deze basisschool school lopen, nemen zelf contact op met Marleen De Bie.
Jaarplanning Bekijk hier de jaarplanning voor het werkjaar 2019-2020.
Eerste communieviering De eerste communieviering heeft plaats op de vierde zondag na Pasen om 11.00 u.
In 2020 op zondag 10 mei 2020 om 11.00 u. in onze Sint-Clemenskerk.
Omwille van de Corona-maatregelen is de eerste communieviering uitgesteld naar zaterdag 12 september om 10.30 u. in de kerk van Hoogstraten

 

Foto's van de gezins- en eerste communievieringen kan je hier bekijken.

Contactpersoon: Marleen De Bie

Moment Zaterdag om 14.30 u. of zondag om 12.30 u.
Afspraken Website, telefoon en mail
Informatie

Algemene informatie i.v.m. doopviering

Voorbeden voor een doopviering

Uitgewerkte doopviering

Doopdata bekijk doopfolder van de pastorale eenheid
vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020