Oproep tot gebed

In deze bizarre veertigdagentijd, waarin we dagelijks nog meer getroffen worden door de onheilspellende berichten over het coronavirus, willen we ons ook extra verbinden in gebed.
We nodigen iedereen uit om een vast moment van stilte, gebed of bezinning in te lassen in de huiskamer.

Dagelijkse verbinding: het bisdom Antwerpen verenigt zich.
Vanuit de kathedraal spreekt Mgr. Bonny de gelovigen toe.
Omkaderd door orgelspel gaat hij voor in een kort moment van gebed.
U krijgt ook informatie over de stand van zaken omtrent onze Kerk.
Een inhoudelijke verdieping helpt u gestalte te geven aan deze veertigdagentijd.

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/video/coronacrisis-liturgisch-en-bezinnend-aanbod-online?microsite=203

Laat een kaars branden aan de Lourdesgrot in Meersel-Dreef; je kan ze hier bestellen.

Je kan nog meer inspiratie vinden op:

http://www.bijbelin1000seconden.be/

https://www.ignatiaansbidden.org/

https://www.jezuieten.org/nieuws/de-coronacrisis-onze-online-initiatieven-om-je-te-helpen/


Digitale kruisweg

Voor iedereen die bewust wil stilstaan bij Jezus’ kruisweg, ontwikkelde het Vlaams Bijbelgenootschap een digitaal bijbelleesplan met veertien staties. Deze ‘digitale kruisweg’ staat net als andere leesplannen op 'MijnBijbel', de app van het Bijbelgenootschap, bij 'leesplannen’.
De afbeeldingen van de kruisweg zijn van de Kempische Nicky Embrechts, die in het echt te bewonderen zijn in het huis van onze pastorale eenheid...

Om dit digitaal bijbelleesplan te volgen, kan je op je smartphone een mooie app installeren van het Nederlands Bijbelgenootschap; scan de onderstaande QR-code en kies via het menu voor "Leesplannen" en selecteer het "Kruiswegleesplan".

bijbel app

 

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020