Pastorale eenheid Sint-Franciscus is het samenwerkingsverband van geloofskernen in de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel, gelegen in het noorden van het bisdom Antwerpen. Zij biedt al wat nodig is om als christen te kunnen groeien en om deel te nemen aan het christelijk gemeenschapsleven.
Haar missie is mensen verbinden, enthousiast getuigen en attent dienstbaar zijn.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020