Na twee jaar onderbreking door corona kunnen wij dit jaar opnieuw Heilig Bloed vieren in Hoogstraten met de vieringen in de Sint-Katharinakerk, processie, kermis, jaarmarkt en stratenloop … Hopelijk brengen de Heilig Bloedfeesten opnieuw veel mensen samen in verbondenheid.

Waarom is er een Heilig Bloedverering in Hoogstraten?
Volgens een legende vond in de 14de eeuw een eucharistisch mirakel plaats in Boxtel. Tijdens een eucharistieviering stootte priester Eligius van den Aker de kelk met witte wijn om. Op het altaardoek verschenen onmiddellijk rode vlekken. Hij spoelde nadien de doeken uit in het water van een nabijgelegen molen, maar de vlekken gingen er niet uit. Voor Eligius stond het vast: de wijn was veranderd in het Bloed van de Heer Jezus.
Zo werd na de dood van Eligius Boxtel een bedevaartplaats en werd er een Heilig Bloedkapel in de Sint-Petruskerk gebouwd om de bebloede doeken te bewaren.
In de 17de eeuw, tijdens de godsdienstoorlog, ging men ervan uit dat de doeken alleen buiten de grenzen van Nederland veilig waren en werden de doeken naar België (toen de zuidelijke Nederlanden) overgebracht. In 1652 belandden ze in Hoogstraten. Hoogstraten beschikt dus al 370 jaar over deze kostbare relikwie. In 1924 werd één van de twee doeken (het corporale) aan Boxtel terug geschonken.

De Heilig Bloedprocessie
Op 26 mei 1652 ging voor de eerste keer de Heilig Bloedprocessie uit in Hoogstraten met vaandels en het Heilig Sacrament. Sindsdien is er voortdurend gewerkt aan deze processie.
De processie, zoals ze nu te zien is, is gecreëerd door Remi Lens en deken Jozef Lauwerys halfweg de 20ste eeuw en bestaat uit vier delen. In het eerste deel brengt Hoogstraten hulde aan Heilig Bloed en wordt de geschiedenis ervan uitgebeeld.
Gezien het mirakel plaatsvond tijdens een eucharistieviering is het vanzelfsprekend dat het tweede en grootste processieluik de onderdelen van de mis aanschouwelijk voorstelt. De relikwiekast met het Heilig Bloeddoek zie je bij de consecratie. In het derde deel staat de Mariafiguur centraal en in het laatste deel het Heilig Sacrament. Onder een baldakijn draagt een priester de monstrans met de hostie.

Programma
Zondag 12 juni
09.30 u. Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames van het Piuskoor - Voorganger: Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt
11.00 u. Processie in noordelijke richting

Woensdag 15 juni Jaarmarkt
19.00-22.00 u. Light a candle (kaarsje branden) in de Begijnhofkerk

Donderdag 16 juni Sacramentsdag
10.00 u. Hoogmis
17.00 u. Vespers (gezongen avondgebed) in het koorgestoelte

Zondag 19 juni
09.30 u. Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames van het Piuskoor - Voorganger: Wim Selderslaghs, vicaris van de Kempen
11.00 u. Processie in zuidelijke richting - langs het woonzorgcentrum Stede Akkers

Vernieuwing
Wil een gebeuren levendig blijven, dan dringt ook vernieuwing zich op. Zo worden bepaalde processiegroepen anders bemand. Sinds dit jaar is er ook geen openingsviering meer op zaterdagavond. In 2021 vervingen we deze reeds door een vesperdienst of gezongen avondgebed op Sacramentsdag. Omwille van de toen geldende coronamaatregelen kon de dienst slechts worden bijgewoond door 15 personen. Wij hopen dit jaar op meer aanwezigen. Komt u ook meevieren op donderdag 16 juni om 17.00 u. in het oude koorgestoelte?

Tijdens de jaarmarkt “Light a candle”
Velen branden wel eens een kaarsje: thuis, in een kerk of in een kapel. Dit gebaar spreekt ook kinderen aan. We steken een kaarsje aan om allerlei redenen: o.a. voor iemand die ziek is, als ondersteuning voor een examen of uit dankbaarheid. Het kaarsje biedt licht en troost.
Op de avond van de jaarmarkt doen we iets bijzonders in en rond de Begijnhofkerk. Op straat worden de mensen aangesproken. Men krijgt een kaarsje en er wordt gevraagd om dit aan te steken in de kerk. Iedereen is welkom: gelovig of ongelovig, jong of ouder. Aan het einde van de avond hopen wij op een warme kring van licht. Ook jij bent welkom tussen 19.00 en 22.00 u.

Noveenkaarsen Heilig Bloed
Een noveenkaars brandt negen dagen. We lieten er, zoals de vorige jaren, maken met het logo van Heilig Bloed. Deze noveenkaarsen kosten 7 euro en worden te koop aangeboden bij enkele Hoogstraatse bakkers en apothekers. U ondersteunt daarmee het Heilig Bloedcomité en de vernieuwing van de processie. Een extra gift is ook welkom op het rekeningnummer BE49 7360 6988 9271 van het H. Bloedcomité.

Meer informatie vind je op de website  en op de Facebookpagina van de Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten: .

Heilig Bloed mag een feest zijn van de hele pastorale eenheid. Van harte welkom!

Pastoor Bart