Goede Week en Pasen

Voor de christenen is Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Tijdens de Goede Week gedenken wij Jezus’ blijde intrede in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, het lijden en sterven van Jezus alsook zijn verrijzenis. De dood heeft niet het laatste woord, maar wel het leven.

U bent welkom in de vieringen:

Palmzondag 2 april
De vieringen zijn zoals anders op zaterdagavond en zondag. Overal worden er palmtakken gezegend. In Wortel is er geen viering!

Boeteviering op woensdag 5 april
19.00 u. – Sint-Willibrordus Rijkevorsel

Witte Donderdag 6 april
19.00 u. – Meersel-Dreef (gezamenlijke viering voor de pastorale eenheid)

Goede Vrijdag 7 april
Kruisweg
15.00 u. – Sint-Willibrordus Rijkevorsel (bij goed weer aan de grot in de Eekhofstraat, bij slecht weer in de kerk)
15.00 u. – Meer
15.00 u. – Meersel-Dreef

Gedachtenis van Jezus’ lijden en sterven
19.00 u. – Begijnhofkerk Hoogstraten
19.00 u. – Meerle
19.00 u. – Meersel-Dreef
19.00 u. – Sint-Willibrordus Rijkevorsel – voor vrede in Oekraïne en de wereld (viering met Taizéliederen)

Paaszaterdag 8 april
18.00 u. – Meerle (gezinsviering)
19.00 u. – Sint-Jozef Rijkevorsel
19.00 u. – Meer
20.00 u. – Meersel-Dreef
21.00 u. – Wortel

Paaszondag 9 april
09.30 u. – Hoogstraten
10.00 u. – Kapel Achtel
11.00 u. – Minderhout
11.00 u. – Sint-Willibrordus Rijkevorsel (gezinsviering voor de pastorale eenheid)

In Meersel-Dreef zijn de vieringen met Pasen zoals op andere zondagen.

Paasmaandag 10 april
09.00 u. – Begijnhofkerk Hoogstraten
10.30 u. – Meersel-Dreef

PAASCOMMUNIE

Bejaarde of zieke mensen die graag de communie aan huis ontvangen, nemen contact op met Pastoor Bart (0497/43.27.94) of Pater Kenny (0478/41.30.62).

paaskaart voorzijde 2023