Coronamaatregelen

Jammer genoeg zullen we ons dit jaar aan vele regels moeten houden. We proberen deze pagina telkens wanneer er iets veranderd zo snel mogelijk up te daten maar zijn hiervoor ook afhankelijk van enerzijds het bisdom en anderzijds de Ambrassade. Wanneer hier aanpassingen gebeuren zullen we deze duidelijk aanduiden met een datum erbij.

AANPASSINGEN MAATREGELEN
SEPTEMBER 2021

Diocesane richtlijnen catechese-bijeenkomsten vanaf 1 september

Het ministerieel besluit (MB) van 25 augustus 2021 bevestigt de versoepelingen voor bijeenkomsten zoals beslist door het overlegcomité van 20 augustus 2021.

Vanaf 1 september 2021 zijn voor catechesebijeenkomsten volgende coronamaatregelen van kracht:

  • Tot en met 30 september 2021 mag men samenkomsten zonder coronamaatregelen organiseren voor 200 personen binnen en 400 personen buiten.
  • Vanaf 1 oktober 2021 mogen zonder coronamaatregelen samenkomsten van 500 personen binnen en 750 personen buiten.
  • Boven die drempels moet men voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid hebben en heeft men de keuze tussen twee verschillende opties: ofwel het coronaproof organiseren via CERM/CIRM (met coronamaatregelen van afstand, mondmasker, hygiëne, ventilatie, registratie, bubbels) (https://www.covideventriskmodel.be/ ) ofwel de organisatie via toegangscontrole met het COVID Safe Ticket (zonder coronamaatregelen) (https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket).  De bovengrenzen bedragen dan 3000 personen binnen en 5000 personen buiten.
  • Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar moeten een mondmasker dragen in gebouwen van de eredienst zoals kerken.

Het bovenstaande geldt tot nader order tot en met 31 oktober 2021.
De lokale overheid kan uit veiligheidsoverwegingen altijd strengere maatregelen opleggen.
We wensen alle catechesewerkingen veel vreugde en inspiratie!